Forbrukslån & SMS Lån

POLITIKK: Gjeldsregister eller ei?[toplist:big:rating:5]
Den nye regjeringen ønsker å fjerne de rødgrønnes plan for bekjempelsen av gjeldsproblemer. De har nemlig tenkt å la være å opprette det foreslåtte offentlige gjeldsregisteret, og heller skape sin egen strategi for å forebygge gjeldsproblemer hos det norske folk.

Forbrukerrådet har allerede vist sin misnøye for dette forslaget, og de har rettet skarp kritikk mot detaljene rundt det, og da spesielt til at forbrukerne selv ikke har noen slags kontroll på de opplysningene som blir lagret.

Det er usikkert om den nye regjeringen vil komme med et lignende register eller opprette andre tiltak i denne sammenhengen. Les gjerne mer på Dinepenger.no om saken.

Man kan da spørre seg om den gamle regjeringen hadde hørt om “god inkassoskikk”? Også inkassovirksomheten skal holde seg til skikk og bruk, og et slikt register som nevnt over virker ikke å tilhøre akkurat den kategorien. God inkassoskikk innebærer blant annet at man ikke skal utsette noen for offentlig uthengning eller bli registrert i registre for dårlige betalere. Det virker jo som om et offentlig gjeldsregister forekommer å være nettopp dette! Så da er det bare å vente og se hva den blå regjeringen kommer opp med. Vil de hjelpe gjeldsofrene eller bare henge dem ut?

HVERDAG: Hvordan unngå luksusfella?

Siden vi nå snakker om gjeld og gjeldsregistre, så passer det fint å hoppe over til dette emnet. Det er dessverre blitt et kjent problem også i Norge at flere og flere går i luksusfella. Før var gjerne nordmenn kjent for å være sparsomme og leve nøkternt. Med et forbruk som i de siste tiårene bare har vært økende, er det lett å falle for fristelsen og gå i luksusfella!

Kredittkort

Den største grunnen til at folk ender opp med gjelds- og betalingsproblemer, er at de ofte mister oversikten gjennom bruk av kredittkort. Og da spesielt dersom de benytter seg av flere kredittkort på en gang. Dette gjelder spesielt unge helt nede i 20-åra. Om man allerede i ung alder pådrar seg gjeldsproblemer, kan det være tungt å kvitte seg med dem i løpet av voksenlivet.

Er man så uheldig å miste kontrollen, finnes det i dag heldigvis mange muligheter for å samle flere smålån inn i et stort lån. På denne måten får man bedre oversikt og samtidig senkes renteutgiftene betraktelig. Men det beste av alt er jo selvfølgelig å unngå å gå i fella!

Det finnes mange metoder man kan følge, både for å forebygge problemer, samt å løse økonomiske problemer allerede i startfasen. Luksusfelle-profilen Hallgeir Kvadsheim sier at dersom man tar tak i problemene i tide, finnes det mange måter å hente seg inn igjen, før problemene går deg over hodet. På Dinside.no kan du finne enda flere råd angående temaet.

Første og mest fornuftige råd er å ikke forbruke mer enn det man faktisk har råd til. Dersom man er nødt til å benytte seg av et kredittkort, er det lurest å bruke kun ett for bedre oversikt. Det finnes dessuten flere og flere bytteordninger, der man kan bytte varer i stedet for å kjøpe nye. Her kommer jo også miljøaspektet inn!

Og det beste av alt: Holder du orden på den daglige privatøkonomien, vil du nok etter hvert ha muligheten til å gjøre de store og viktige investeringene, som det å gå til innkjøp av eget hus eller bil. Men selvfølgelig ikke før du er helt sikker på at du er betalingsdyktig!