Avdragsfrihet på huslån

Når du har avdragsfrihet på lånet ditt betyr det at du kun betaler renter for lånet i en avtalt periode. Hvis du av en grunn har trangere økonomi enn vanlig, eller det er andre grunner til at du ønsker å betale mindre på lånet ditt, kan du søke banken din om avdragsfrihet på lånet ditt. Banken din ønsker gjerne å vite litt rundt årsaken til at du ønsker avdragsfrihet. Dette kan være for å betale ned annen gjeld raskere, ekstra utgifter på grunn av oppussing, eller andre ting. Livet er uforutsigbart, og uforutsette utgifter kan dukke opp.

Hver krone teller.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *